Tegenexpertise

  Show all
  tegenexpert

  Het volledig en correct invullen van het Europese aanrijdingsformulier is primordiaal voor de afhandeling van het schadegeval. Niet alleen gaan de gegevens de verzekeraar toelaten om de betrokken partijen gemakkelijk te identificeren voor het verdere gevolg in de schaderegeling, maar kan op basis van de vermelde feiten nagegaan worden op welke wijze de schadevergoeding moet verlopen. Een goed ingevuld document maakt het dus mogelijk de schaderegeling te bespoedigen en vermijdt misverstanden en geschillen die er gewoonlijk uit voortkomen.
  het formulier dient ingevuld op de plaats zelf van het ongeval en moet worden ondertekend door beide betrokken bestuurders in rubriek 15. Het ondertekenen van het document betekent niet dat er aan enige toegeving van aansprakelijkheid gedaan wordt. De gegevens in te vullen op het formulier hebben enkel tot doel de omstandigheden rond het ontstaan van het ongeval te kennen te geven. Op basis van o.a. die gegevens zal dan de aansprakelijkheid bepaald worden. Hierbij kan worden opgemerkt dat ¾ van de ongevallen geregeld worden volgens de conventie waarin specifieke regels rond de bepaling van de aansprakelijkheid gelden, maar telkens gebaseerd op de rubrieken 12 , 13 en 14 van dit formulier. Vandaar het belang voor de invulling van deze rubrieken en de ondertekening van het document.

  Enkele tips bij het invullen van het formulier :

  het formulier dient ingevuld op de plaats zelf van het ongeval en moet worden ondertekend door beide betrokken bestuurders in rubriek 15. Het ondertekenen van het document betekent niet dat er aan enige toegeving van aansprakelijkheid gedaan wordt. De gegevens in te vullen op het formulier hebben enkel tot doel de omstandigheden rond het ontstaan van het ongeval te kennen te geven. Op basis van o.a. die gegevens zal dan de aansprakelijkheid bepaald worden. Hierbij kan worden opgemerkt dat ¾ van de ongevallen geregeld worden volgens de conventie RDR waarin specifieke regels rond de bepaling van de aansprakelijkheid gelden, maar telkens gebaseerd op de rubrieken 12 , 13 en 14 van dit formulier. Vandaar het belang voor de invulling van deze rubrieken en de ondertekening van het document.

  zelfs wanneer de politie tussenkomt dan nog hebben de bestuurders er alle belang bij samen het formulier in te vullen. Zonder dit document kunnen de verzekeraars niet onmiddellijk overgaan tot regeling van de schade en moeten zij wachten op de gegevens van het repressief dossier wat enigszins de schadeloosstelling sterk kan doen vertragen.

  het formulier bevat twee identieke luiken voorzien van een chemisch product dat een doordruk mogelijk maakt. Gebruik daarom een kogelpen om een goede doordruk in de hand te werken. Elk van de twee betrokken partijen neemt na invulling en ondertekening een luik met zich mee. De rugkant kan dan later thuis worden ingevuld eventueel met behulp van een verzekeringstussenpersoon.

  Het volledig ingevulde document dient daarna binnen de acht dagen te worden overgemaakt aan de verzekeringsonderneming.

  blog (1)

  Bespreking van de rubrieken :

  1. Tijds- en plaatsbepaling

  Rubriek 1 : vul de datum in en het uur waarop het ongeval is voorgevallen
  Rubriek 2 : geef aan in welk land het ongeval heeft plaatsgehad alsook de gemeente en de straat.

  2. Schadebeschrijving

  Rubriek 3 : duid aan of er gewonden zijn, zowel in het voertuig als buiten het voertuig
  Rubriek 4 : signaleer of er nog andere materiële schade werd veroorzaakt dan de twee betrokken voertuigen
  Rubriek 10 : duidt aan waar de schade zich bevindt op het voertuig door middel van een pijl
  Rubriek 11 : beschrijf die schade. Bijvoorbeeld achterbumper en kofferdeksel.

  3. Getuigen

  Rubriek 5 : vul de gegevens in van eventuele getuigen. Omdat de verzekeraars enkel rekening houden met correct ingevulde gegevens is het belangrijk om zowel naam, adres en telefoonnummer te noteren in dit vak (en nergens anders !) van onafhankelijke getuigen, zijnde personen die niet in het betrokken voertuig zitten.

  4. Gegevens over de verzekeringnemer, de bestuurder, de verzekeraar en het voertuig

  Rubriek 6 : neem hier de gegevens over van de groene kaart rond de identiteit van diegene die de verzekeringsovereenkomst heeft afgesloten
  Rubriek 7 : vul de kenmerken in van het voertuig zodat de verzekeraar kan nagaan dat het betrokken voertuig wel degelijk het voertuig is dat in het contract verzekerd is. Dit geldt tevens voor de eventuele aanhangwagen
  Rubriek 8 : ook hier kunnen de gegevens overgenomen worden van de groene kaart met betrekking tot de verzekeraar en de verzekeringsmakelaar
  Rubriek 9 : tot slot moet de identiteit van de bestuurder worden ingevuld. De gegevens kunnen overgenomen worden van het rijbewijs.

  5. Beschrijving van de omstandigheden van het ongeval

  Rubriek 12 : de meeste toedrachten die kunnen geleid hebben tot het ongeval zijn reeds vooraf opgenomen in 17 type situaties. Kruis aan welke situatie van toepassing is en vermeld onderaan het aantal aangekruiste vakjes. Let wel, voor de eerste twee toedrachten bestaan telkens twee invulmogelijkheden. Men dient altijd één ervan te schrappen die niet van toepassing is !
  Rubriek 13 : een duidelijke situatieschets samen met de invulling van de rubriek 12 kan de verzekeraar helpen bij het begrijpen van wat gebeurd is. Het is heel belangrijk om de positionering van de voertuigen op de rijbaan goed aan te geven met aanduiding van hun rijrichting en van de plaatselijke verkeerstekens
  Rubriek 14 : indien de rubrieken 12 en 13 niet alle informatie bevatten die nodig zijn, dan kunnen hier bijkomende opmerkingen worden gemaakt
  Rubriek 15 : vergeet zeker niet het formulier te onderteken om de ingevulde gegevens te valideren.

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *